Patrocinadors i Col·laboradors

FUNDACIÓ LA CAIXA el 2010 ens concedeix una subvenció dins del programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials pel projecte de Creació d’un espai de formació i lleure.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya atorgà l’any 2010 una subvenció per les Obres de millora, rehabilitació i reforma del Centre Ocupacional dels Joncs. 

Amb l’Ajuntament de Sarrià hi ha un Conveni de Col·laboració des del 2008 per la Neteja de zones verdes.

Subvenció per les despeses de neteja, llum, aigua, climatització, revisió d’extintors, alarma i telèfon del Centre d’Educació Especial de 14.632,30€ (2016) i de 7.559,22€ (2017).

Subvenció a l’octubre 2017 de 21.175€ per l’adquisició d’una furgoneta pel Centre Especial de Treball.

Acció del voluntariat de l’empresa WRIGLEY realitzada el 2013 en que ens van renovar el mobiliari i la decoració de dos aules del Servei Ocupacional

El 2005 la Fundació Roviralta va concedir un ajut per ampliació d’espai del CEE Mare de Déu del Carme.

La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad col·labora amb la Fundació Privada Els Joncs amb una ajuda concedida el desembre de 2011 destinada a la realització d’obres d’adequació dels espais que té annexes al Centre Especial de Treball i al Centre Ocupacional.

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA el 2010 ens concedeix un ajut pel projecte “Aprenem a ser fusters”

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA-SOC el 2010 i el 2011 ens concedix una subvenció per plans d’ocupació a entitats sense ànim de lucre.

Adquisició i instal.lació d’aparells d’aire condicionat per l’escola la primavera del 2016