Patronat

Els membres del patronat actual de la Fundació són els següents :

DIRECCIÓ


Sr. Dionís Poch i Frigolé

President

Sra. Dolors Ferrer i Montseny

Sotspresidenta

Sr. Francesc Fayol i Suñol

Secretari

Sr. Jesús Candel i Guilana

Tresorer

VOCALS


Sra. Maribel Caldas Basart

Vocal

Sr. Antoni Camprubí i Ribalta

Vocal

Sr. Lluís Capdevila Ferrer

Vocal

Sr. Miquel Castelló Sureda

Vocal

Sr. Xavier Costa i Subirós

Vocal

Sr. Joan Antoni Gallegos Cebrián

Vocal

Sr. Joaquim Gifre i Tubau

Vocal

Sr. Joan Pla i Torras

Vocal

Sr. Josep Lluís Pòrtulas Diaz

Vocal

Sr. Joan Manel Sevillano Campalans

Vocal

Sr. Carles Vidal i Alegret

Vocal

Sr. Esteve Vilanova i Vila

Vocal