Serveis a empreses

Enclavaments laborals

Un grup de treballadors del Centre Especial de Treball de la FUNDACIÓ ELS JONCS (CET) supervisat per un monitor/a, es desplaça temporalment a les instal·lacions d’una empresa que ha contractat l’enclavament laboral per realitzar una feina determinada de manera puntual.

Els avantatges de contractar un enclavament laboral per a la seva empresa, són:

  • Reducció de costos.
  • Incrementa la flexibilitat.
  • La ubicació a casa del client permet un control de qualitat immediat i la visibilitat del resultat de manera immediata.

Per a les persones treballadores que participen a l’enclavament, afavoreix:

  • La inclusió laboral
  • L'autonomia i la maduresa personal i social

També realitzem directament les següents tasques:

Neteja de comunitats, aparcaments
Activitat en què tenim una alta especialització amb més de 700 comunitats gironines com a clients satisfets
Jardineria
Segar,plantar, mantenir ... jardins privats o públics
Destrucció de documentació
Amb recollida a domicili
Manipulats
Adaptant-nos als requeriments del client

Per a més informació contacteu al 972.171966 o  fundacio@elsjoncs.org

Mesures alternatives

La Fundació Els Joncs facilita a les empreses mecanismes pel compliment de la LISMI, d’obligatori compliment per les empreses de més de 50 treballadors. La llei es fa efectiva amb l’obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla i la legislació laboral contempla subvencions i bonificacions per a l’empresa. Les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació aplicant mesures alternatives.

Facilitem solucions com a mesures alternatives contemplades per la LISMI des del Centre Especial de Treball (CET):

Donatius de caràcter monetari el valor del qual sigui com a mínim 1’5 vegades l’IPREM per cada lloc reservat a una persona amb discapacitat.

Contractar els nostres serveis de Centre Especial de Treball amb un valor mínim de 3 vegades l’IPREM anual (indicador públic de renda d’efectes múltiples) per cada lloc de treball reservat a una persona amb discapacitat.

QUE OFERIM

  • La possibilitat de contractar els nostres serveis del Centre Especial de Treball.
  • Pràctiques a la vostra empresa per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  • La possibilitat de fer un donatiu (monetari o de producte)
  • Conveni de col·laboració