Centre Ocupacional

Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional de la Fundació neix amb la finalitat de formar les persones amb Discapacitat Intel·lectual en totes les vessants de la seva vida mitjançant activitats de caràcter educatiu, social i laboral, afavorint d’aquesta manera, una millora en la seva autonomia personal. Actualment amb conveni amb la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb una plantilla de 4 monitors, 1 auxiliar, 1 trballador social i 1 psicopedagog que tenen salaris d’acord amb el conveni de Tallers de Catalunya. Oferim dos serveis:

Servei Ocupacional d’Inserció ( SOI ) ,creat l’any 2000 , amb l’objectiu de fomentar l’adquisició d’hàbits i habilitats personals, socials i laborals per poder assolir la integració al món laboral ordinari i/o protegit. Actualment disfruten d’aquest servei un total de 19 joves.

Servei de Teràpia Ocupacional ( STO ), creat l’any 2007, amb la finalitat d’oferir una alternativa a la integració laboral a persones que per la seva discapacitat intel·lectual necessiten suport i aprenentatge a nivell individual dels recursos bàsics necessaris per afavorir el seu creixement personal i social. Actualment gaudeixen d’aquest servei un total de 27 joves .

Activitats

El ventall d’activitats bàsiques i complementàries que realitzem és ampli, amb l’objectiu d’atendre al màxim possible la diversitat d’aspectes formatius dels nostres usuaris. Podem destacar entre d’altres, les següents:

  • Habilitats socials
  • Informàtica
  • Arts plàstiques
  • Arts escèniques
  • Musicoteràpia i piano
  • Equinoteràpia
  • Autonomia a la cuina
  • Piscina
  • Jardineria
  • Fusteria

La realització d’aquestes activitats formatives parteixen de la base de Plans Individualitzats de Rehabilitació i del suport d’un personal educatiu format per Psicopedagogs, Treballadora Social, Integradors socials i Educadors Socials.

On som

Centre Ocupacional

C/ Xunclà, 20

Sarria de Ter (Gironès) – 17840

Tel: 972 171 966

Fax: 972 172 085

taller@elsjoncs.org