Sr. Jesús Candel i Guilana
Donacions i Micromecenatges