La Fundació els Joncs ha rebut de la Diputació de Girona la quantitat de 2.861,23€ per l’Aula Natura del CEE Mare de Déu del Carme, sota la convocatòria de la subvenció per al foment de programes i projectes educatius 2024.