La Fundació Els Joncs és una entitat sense ànim de lucre que, si bé es va constituir l’any 1991, té els seus orígens en l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme que va començar l’any 1977.

Es una entitat fruït de la iniciativa d’uns pares de persones amb discapacitat intel·lectual i alguns professionals del sector que no veient satisfetes les seves necessitats a les comarques gironines, inicien unes noves activitats que amb el temps han anat ampliant.

La nostra missió és la d’atendre a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè aconsegueixin el màxim d’autonomia i d’inclusió social real, tenint com a valor principal el respecte a la dignitat de la persona en tota la seva integritat.

Pensem que és molt important oferir un entorn normalitzat a on a la persona amb discapacitat se li ofereixi un lloc digne i acollidor, que li permet créixer en autoestima i assolir uns aprenentatge d’habilitats socials vers la seva plena integració real en la nostra societat.

Respectant aquesta dignitat a l’ESCOLA volem donar una atenció especialitzada a cada persona, pel que comptem amb un equip propi de professionals multidisciplinaris que fent un treball en grups d’alumnes reduïts porta a terme un projecte individualitzat per a cada un d’ells per tal d’aconseguir el desenvolupament al màxim de les seves capacitats.

Finalitzada l’etapa d’escolarització, entenem que la dignitat d’una persona es veu molt reforçada amb l’exercici del dret a un treball remunerat, activitat que oferim des del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

Per aquelles persones que encara no hi poden accedir tenim el SERVEI OCUPACIONAL amb l’objectiu d’adquirir habilitats preparatòries per una activitat laboral futura i mentrestant també unes habilitats socials que ajudi a la seva plena inclusió real en la societat.

Creiem que les activitats de LLEURE són un dret de tota persona, i també reflexa com entenen la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Som una entitat en creixement, tant en beneficiaris com en professionals i activitats, que volem satisfer a les necessitats del sector actuant amb el màxim d’eficiència i transparència, cercant l’excel·lència en la nostra activitat i ajudant a crear un món millor.

Associacions

DINCAT

Discapacitació Intel·lectual de Catalunya

Coordinadora Catalana de Fundacions

IURA

Associació d'entitats per als Drets de les persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines