Realitzem directament les següents tasques:

Activitat en què tenim una alta especialització amb més de 1000 comunitats gironines com a clients satisfets

Amb recollida a domicili

Adaptant-nos als requeriments del client

Per a més informació contacteu al 972.171966 o  fundacio@elsjoncs.org

Mesures alternatives

La Fundació Els Joncs facilita a les empreses mecanismes pel compliment de la LISMI, d’obligatori compliment per les empreses de més de 50 treballadors. La llei es fa efectiva amb l’obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla i la legislació laboral contempla subvencions i bonificacions per a l’empresa. Les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació aplicant mesures alternatives.

Facilitem solucions com a mesures alternatives contemplades per la LISMI des del Centre Especial de Treball (CET):

Donatius de caràcter monetari el valor del qual sigui com a mínim 1’5 vegades l’IPREM per cada lloc reservat a una persona amb discapacitat.

Contractar els nostres serveis de Centre Especial de Treball amb un valor mínim de 3 vegades l’IPREM anual (indicador públic de renda d’efectes múltiples) per cada lloc de treball reservat a una persona amb discapacitat.

Què oferim

  • La possibilitat de contractar els nostres serveis del Centre Especial de Treball.
  • Pràctiques a la vostra empresa per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  • La possibilitat de fer un donatiu (monetari o de producte)
  • Conveni de col·laboració

Legislació

Manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, amb suport salarial als llocs de treball.

Cartell_CET_Logos-NextGeneration2023