Els membres del patronat actual de la Fundació són els següents:

Comissió executiva

Sr. Dionís Poch i Frigolé

President

Sra. Dolors Ferrer i Montseny

Vicepresidenta 1a

Sr. Jesús Candel i Guilana

Vicepresident 2n

Sr. Miquel Castelló i Sureda

Tresorer

Sr. Joaquim Fàbrega i Vilà

Vocal

Sr. Lluís Capdevila i Ferrer

Vocal


Secretaria

Sra. Silvia Martinez i Carnicero

(no patrona)


Vocals

Sra. Anna Cornellà i Valls

Vocal

Sr. Xavier Costa i Subirós

Vocal

Sr. Francesc Fayol i Suñol

Vocal

Sr. Joaquim Gifre i Tubau

Vocal

Sr. Joan Pla i Torras

Vocal

Sr. Josep Lluís Pòrtulas i Diaz

Vocal

Sr. Joan Manel Sevillano i Campalans

Vocal

Sr. Carles Vidal i Alegret

Vocal

Sr. Esteve Vilanova i Vila

Vocal