El Centre Ocupacional de la Fundació neix amb la finalitat de formar les persones amb Discapacitat Intel·lectual en totes les vessants de la seva vida mitjançant activitats de caràcter educatiu, social i laboral, afavorint d’aquesta manera, una millora en la seva autonomia personal. Actualment amb conveni amb la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb una plantilla de 4 monitors, 1 auxiliar, 1 trballador social i 1 psicopedagog que tenen salaris d’acord amb el conveni de Tallers de Catalunya. Oferim dos serveis:

Servei Ocupacional d’Inserció ( SOI )

Creat l’any 2000 , amb l’objectiu de fomentar l’adquisició d’hàbits i habilitats personals, socials i laborals per poder assolir la integració al món laboral ordinari i/o protegit. Actualment disfruten d’aquest servei un total de 19 joves.

Servei de Teràpia Ocupacional ( STO )

Creat l’any 2007, amb la finalitat d’oferir una alternativa a la integració laboral a persones que per la seva discapacitat intel·lectual necessiten suport i aprenentatge a nivell individual dels recursos bàsics necessaris per afavorir el seu creixement personal i social. Actualment gaudeixen d’aquest servei un total de 27 joves .


Activitats

El ventall d’activitats bàsiques i complementàries que realitzem és ampli, amb l’objectiu d’atendre al màxim possible la diversitat d’aspectes formatius dels nostres usuaris. Podem destacar entre d’altres, les següents:

  • Habilitats socials
  • Informàtica
  • Arts plàstiques
  • Arts escèniques
  • Musicoteràpia i piano
  • Equinoteràpia
  • Autonomia a la cuina
  • Piscina
  • Jardineria
  • Fusteria

La realització d’aquestes activitats formatives parteixen de la base de Plans Individualitzats de Rehabilitació i del suport d’un personal educatiu format per Psicopedagogs, Treballadora Social, Integradors socials i Educadors Socials.


On som

Centre Ocupacional

C/ Xunclà, 20 Sarria de Ter (Gironès) – 17840

fundacio@elsjoncs.org

972 171 966