The members of the current board of the Foundation ar

Executive commission

Sr. Dionís Poch i Frigolé

President

Sra. Dolors Ferrer i Montseny

Vice president 1st

Sr. Jesús Candel i Guilana

Vice president 2nd

Sr. Miquel Castelló i Sureda

Treasurer

Sr. Joaquim Fàbrega i Vilà

Vocal

Sr. Lluís Capdevila i Ferrer

Vocal


Secretary

Sra. Silvia Martinez i Carnicero

(no patron)


Vocals

Sra. Anna Cornellà i Valls

Vocal

Sr. Xavier Costa i Subirós

Vocal

Sr. Francesc Fayol i Suñol

Vocal

Sr. Joaquim Gifre i Tubau

Vocal

Sr. Joan Pla i Torras

Vocal

Sr. Josep Lluís Pòrtulas i Diaz

Vocal

Sr. Joan Manel Sevillano i Campalans

Vocal

Sr. Carles Vidal i Alegret

Vocal

Sr. Esteve Vilanova i Vila

Vocal