L’Escola amb l’ajuda de Mossèn Joan Boadas i de la professora Sra. Maribel Caldas, ofereix l’activitat de catequesi als nois i noies del col·legi que ho demanen. Així durant la pasqua del 2017 s’han batejat tres alumnes, han fet la primera comunió vuit, i s’han confirmat sis més.