La Fundació Els Joncs ha rebut una subvenció de Dipsalut d’import de 12.378,24€ pel 2022 en concepte de finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del CEE Mare de Déu del Carme.

dipsalut