La Fundació els Joncs ha rebut de la Diputació de Girona la quantitat de 8.430,41€ per la digitalització del CEE Mare de Déu del Carme, sota la convocatòria de la subvenció per al foment de programes i projectes educatius 2023.