La Fundació Els Joncs ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció de 125.000€ pel projecte “Finalització Sala Polivalent” dins l’exercici 2021.