La Fundació Els Joncs ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció de 9.905,06€ dins la convocatòria de 2021 per al “Foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines” que han permès fer el tancament de zona boscosa per a AULA DE NATURA com a activitat de l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme.