En data 27 d’abril de 2023 s’ha publicat la resolució definitiva dels Ajuts Next Generation EU de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en que atorguen a la Fundació Els Joncs 2.367.463,18 € dins la Linia 1 per “ Inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents” amb execució abans de 31 de desembre de 2025.

NGEU_publicitat-web